Signour Duri è scolast e rachinta digl sies mintgade (verbs)

Ligia las construcziuns e decida, scu tgi ins screiva igl verb tgi mantga.

Igl èn 20 verbs e te ast mintgamai dus amprovas. 

1. Ia _______ actualmaintg cun la mia classa igl codesch 'La streietta'.