Concurrenza da preliger (verbs)

Tar igls pleds sot mantgan en pêr bustabs. Igls cumplettescha cun igls bustabs tgi te cattas sotvart. Te ast mintgamai dus amprovas. 

Sina rachinta:

Oz ò li ena concurrenza da preli ainten la nossa scola.

Tot las scolaras e tot igls scolars dalla 3. classa preli en text tgi nous vagn scretg sezs.

Mauro lig scu amprem. Siva dumonda la nossa scolasta:

«Sina, lig te scu proxima?»

Ia sung gio en po nervousa. Ia li perchegl da bass anc eneda las dus construcziuns tgi èn las pi grevas.

Chellas va ia marco ier seira a tgesa cun blo, la mia calour prefereida. Ma per cletg è tot ia bagn cun preli igl mies text avant la classa.

Er la nossa scolasta dei alla fegn: «Vous lig scu campiunessas e campiuns, bravo! Ma la miglra era Sina!» Ia sung fitg cuntainta tgi ia sung la miglra e la mia scolasta am ò schizont do en tatgeder cun ena steila per igl tatger aint igl mies carnet.