La mia famiglia (pronoms possessivs)

Maurin rachinta dalla sia famiglia. Plazzescha igls pronoms persunals aint igl dretg li. Te ast mintgamai dus amprovas. 

 

frar ò nom Fabian e sora ò nom Anna.

Nous abitagn cun mamma e bab a Parsonz.

Nous vagn dus giats. Els on nom Luna e Mica. Durant igl de fon giats betg schi bler:

activitad principala è durmeir, giuier en po, magler ed alloura puspe durmeir.

giat preferia è Luna.

Pero Fabian ò betg schi gugent Luna, giat preferia è definitivamaintg Mica.

Ast te er en giat? E schi ea: Scu ò giat nom?