La mia classa (pronoms possessivs)

Filipa rachinta dalla sia classa. Plazzescha igls pronoms persunals aint igl dretg li. Te ast mintgamai dus amprovas. 

Ainten la classa ischan nous set mattatschas e quatter mattatschs.

Dus mattatschs èn schumblers. Els veivan pi gliunsch davent dalla scola tgi ia. Uscheia è veia da scola pi lunga tgi la .

Las miglras ameias on nom Gianna ed Alissia.

Igls roms preferias èn rumantsch e lavour manuala.

Igl scolast ò nom signour Peder.

El dumonda avant las vacanzas da stad: «Az legrez vous dallas vacanzas?»

E nous raspundagn tots: «Ea signour Peder, nous ans legragn fitg dallas vacanzas!»

Quantas mattatschas e quants mattatschs èn ainten la classa?