Accents pon caschunar maltgapientschas.

Tscherna per las suandontas construcziuns igl bustab cun igl accent correct.

Igl èn 20 pleds cun accent. 

1. Ia va survagnia en anel dad __r per igl anniversari.