dir

indicativ

preschaint  perfet
eu di    eu n'ha dit
tü dist   tü hast dit
el/ella di    el/ella ha dit
nus dschain nus vain dit
vus dschais   vus vais dit
els/ellas dischan  els/ellas han dit
imperfet  futur
eu dschaiva     eu dscharà 
tü dschaivast  tü dscharast 
el/ella dschaiva  el/ella dscharà
nus dschaivan 
nus dscharan
vus dschaivat   vus dscharat
els/ellas dschaivan  els/ellas dscharan

 

conjunctiv

preschaint   perfet
ch'eu dia  ch'eu n'haja dit
cha tü diast cha tü hajast dit
ch'el/ella dia  ch'el/ella haja dit
cha nus dian cha nus hajan dit
cha vus diat cha vus hajat dit
ch'els/ellas dian ch'els/ellas hajan dit

cundiziunal

preschaint  perfet
eu dschess eu vess dit
tü dschessast   tü vessast dit
el/ella dschess el/ella vess dit
nus dschessan nus vessan dit
vus dschessat vus vessat dit
els/ellas dschessan  els/ellas vessan dit

particip passà

dit

imperativ

di!, dschain!, dit!

gerundi

dschond