stuvair

indicativ

preschaint       perfet
eu stögl    eu n'ha stuvü
tü stoust  tü hast stuvü
el/ella sto      el/ella ha stuvü
nus stuvain nus vain stuvü
vus stuvais  vus vais stuvü
els/ellas ston els/ellas han stuvü
imperfet    futur
eu stuvaiva      eu stuvarà
tü stuvaivast     tü stuvarast
el/ella stuvaiva   el/ella stuvarà
nus stuvaivan  nus stuvaran
vus stuvaivat      vus stuvarat
els/ellas stuvaivan  els/ellas stuvaran

conjunctiv

preschaint   perfet
ch'eu stöglia/stopcha   ch'eu n'haja stuvü
cha tü stögliast/stopchast  cha tü hajast stuvü
ch'el/ella stöglia/stopcha ch'el/ella haja stuvü
cha nus stöglian/stopchan cha nus hajan stuvü
cha vus stögliat/stopchat cha vus hajat stuvü
ch'els/ellas stöglian/stopchan ch'els/ellas hajan stuvü

cundiziunal

preschaint  perfet
eu stuvess   eu vess stuvü
tü stuvessast  tü vessast stuvü
el/ella stuvess    el/ella vess stuvü
nus stuvessan nus vessan stuvü
vus stuvessat  vus vessat stuvü
els/ellas stuvessan  els/ellas vessan stuvü

particip passà

stuvü

imperativ

-

gerundi

stuviond