La pronunztga (igls sùns a buca)

La pronunztga (igls sùns a buca)

Egna grànda part digls bustabs vignan pronunztgieus sco els vignan screts. Tscheartas grupas da bustabs sco par exaimpel àn, ùn, ieu, tsch, sch, ghi, ghe, tg, gi, ge, qu, gl, gli a gn en sùns spezials. An conex cun la pronunztga digls vocals (vocals avierts a saros, lùngs a curts) a da grupas da vocals existan varietads regiunalas a localas agl lungatg dascurieu.

La pronunztga vean tractada ad exerzitada surtut an l'amprema classa cun agid da la fibla.