Igl alfabet (igls segns a scret)

Igl alfabet

Igl sutsilvan â 26 bustabs.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Igls vocals

Igl sutsilvan â tschentg vocals.

a, e, i, o, u

Igls diftongs

Dus vocals l'egn suainter l'oter vignan numnos diftongs.

ai (cuntaint), ea (lead, faneastra), ei (vei), ie (iester), ua (ual), a.a.a.

Igls triftongs

Tres vocals l'egn suainter l'oter vignan numnos triftongs.

eia (ascheia), ieu (vagnieu, lieunga), a.a.a.

Igls consonànts

Igl sutsilvan â 21 consonànts.

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

 

Remartga:

Igl 'j' (jot) vean cunsidero sco miez vocal a miez consonànt. Par ordinari vean el quinto tier igls consonànts.

Igls sùns spezials

Agl sutsilvan dat igl anzaquànts sùns spezials. Els vignan screts cun plirs bustabs (dus, tres near parfegn quater).

tg (tgàn), tsch (tschuf), sch (schaner), gl (begl), gli (glieud), gn (vagnir), gi (gievgia), ge (gest), ghi (ghitara), ghe (ghela), qu (quater)