liger

indicativ

preschaint perfect
jou lig    jou ve ligieu
tei ligias  tei âs ligieu
el/ella ligia   el/ella â ligieu
nus ligiagn   nus vagn ligieu
vus ligez   vus vez ligieu
els/ellas ligian  els/ellas ân ligieu
imperfect   futur I
jou ligeva jou vignt a liger
tei ligevas  tei veans a liger
el/ella ligeva el/ella vean a liger
nus ligevan   nus vagnagn a liger
vus ligevas     vus vagnez a liger
els/ellas ligevan   els/ellas vignan a liger

conjunctiv

preschaint perfect
ca jou ligi   ca jou vegi ligieu
ca tei ligias   ca tei vegias ligieu
c'el/ella ligi  c'el/ella vegi ligieu
ca nus ligeian  ca nus veian ligieu
ca vus ligeias   ca vus veias ligieu
c'els/ellas ligian   c'els/ellas vegian ligieu
imperfect  plusquamperfect 
ca jou ligevi ca jou vevi ligieu
ca tei ligevias   ca tei vevias ligieu
c'el/ella ligevi    c'el/ella vevi ligieu
ca nus ligevian   ca nus vevian ligieu  
ca vus ligevias     ca vus vevias ligieu
c'els/ellas ligevian    c'els/ellas vevian ligieu

cundiziunal

preschaint perfect
jou ligess jou vess ligieu
tei ligessas tei vessas ligieu
el/ella ligess el/ella vess ligieu
nus ligessan nus vessan ligieu
vus ligessas vus vessas ligieu
els/ellas ligessan els/ellas vessan ligieu

partizip perfect

ligieu

imperativ

ligia! (sg.), liged! (pl.)

gerundi

ligiànd