La lingetta

La lingetta (–) drovan ins ...

• per indicar la midada da plidader en in dialog.

- Con vegls eis el?

- Jeu creigel ch'el hagi trenta onns.

- E cu entscheiva el sia plazza?

- En quendisch dis.

 

• per indicar ina pausa ni in patratg che vegn lu cumpletaus.

Tgei lein dir – suenter tut quei ch'ei schabegiau.

 

• per far resortir plaids ni construcziuns ch'ins savess era metter denter commas ni en parentesa. (La lingetta separa denton pli ferm che la comma e remplazza la parentesa.)

En quella casa – aschia vegn ei raquintau – deva ei spérts.