Il punct dubel

Il punct dubel vegn mess ...

• avon ina construcziun ch'introducescha in discuors direct. Il discuors direct suenter il punct dubel entscheivan ins adina cun in bustab grond.

Flurin di cun vusch resoluta: «El ha engulau la buorsa.»

 

• avon enumeraziuns. L'enumeraziun suenter il punct dubel entscheivan ins adina cun in bustab pign, nun ch'igl emprem plaid seigi in num.

Pli baul semnavan ins tier nus quater sorts graun: dumiec, salin, segal ed aveina.

  

• avon conclusiuns ed explicaziuns.

La scolasta ha decidiu: la clausura vegn repetida. 

Il principi ei clars: els haregian, tochen ch'els han contonschiu lur finamira.