Nomens superlativs

Entgins nomens feminins san exprimer in superlativ:

in fermezia cavagl

in nauschira cumpogn

in buontad vin

in bellezia vestgiu

ina ferdaglia notg

ina massada izuns

ina calira stad