Ils nomens cumponi e lur fuormas dil plural

Ei dat differents tips da nomens cumponi. Quels vegnan screts suandontamein.

 

• Plaids dil tip nomen + nomen ch'expriman ina part digl entir vegnan per ordinari screts cun ligiom e mo igl emprem plaid vegn mess el plural:

igl esch-casa, ils eschs-casa (igl esch ei ina part dalla casa)

la clav-casa, las clavs-casa

la porta-clavau, las portas-clavau

 

• Plaids dil tip nomen + nomen ch'expriman buc ina part digl entir vegnan screts senza ligiom e mo igl emprem plaid vegn mess el plural:

la teila falien, las teilas falien (il falien ei buc ina part dalla teila, el fa la teila)

la buglia meila, las buglias meila

il bau cazzola, ils baus cazzola

 

• Cumbinaziuns da verb + nomen vegnan screttas ensemen ed igl s dil plural vegn aschuntaus alla fin dil plaid:

il portatun, ils portatuns                                                           

il battasenda, ils battasendas

igl arvascatlas, ils arvascatlas