Ils numerals ordinals

Ils numerals ordinals indicheschan in rang ni la successiun exacta.

 

Ils emprems quater numerals ordinals han ina fuorma speciala:

1. emprem, emprema

2. secund, secunda

3. tierz, tiarza

4. quart, quarta

 

Ils ulteriurs numerals ordinals vegnan formai culs numerals cardinals e la finiziun

-avel/-avla, p.ex.:

5. tschunavel, tschunavla

6. sisavel, sisavla

7. siatavel, siatavla

20. vegnavel, vegnavla

39. trentanovavel, trentanovavla

100. tschienavel, tschienavla

200. duatschienavel, duatschienavla

1000. melliavel, melliavla

2000. duamelliavel, duamelliavla