La scripziun 'f' u 'v' alla fegn digl pled

Sper igl ageid general numno soura, dattigl tschertas reglas, cura tg'ins screiva v u f alla fegn digl pled:

• Igls nomens feminins vignan scretgs adegna cun la finiziun -v (pronunztgias 'f').

la brev, la neiv, la seiv, la pleiv, la clav, la nav

 

•  Pigls nomens masculins valan las suandontas reglas:

- Sch'igl consonant final suonda en vocal curt u igl diftong -ou- ins screiva cun -f.

igl bof, igl lef, igl gnif, igl giouf, igl louf, igl nouf

 

- Sch'igl consonant final suonda en vocal lung u igls diftongs -ie, -ei ins screiva cun -v.

igl bov, igl lev, igl nev, igl ov, igl tiev, igl viev, igl peiv, igl greiv, igl arreiv, igl muteiv