La scripziun 'ci'/'ce' u 'zi'/'ze'

c (pronunztgia 'ts') ins screiva per regla ...

• davant e/i + consonant (Excepziuns: finiziuns -zign(a) e -zer).

igl december, igl cedel, la citrona, civil, igl pulicist, reciclar

• siva s.

igl descendent, la scena, la disciplina, la scienza

• an pleds cugl elemaint soci e deci.

social, la societad, decimar, igl deciliter

 

z (pronunztgia 'ts') ins screiva per regla ...

• davant e/i + vocal.

 la garanzeia, la pulizeia, delizious, la staziun, spezial

• davant -i, -ign(a) ed -er alla fegn digl pled.

igl uffezi, igl clavazign, la manzigna, igl calzer

• per part all'antschatta digl pled.

la zebra, la zerp, la zetga, en zichel, igl zirchel