La scripziun 'c', 'qu' u 'ch'

cu ins screiva, sch'igl u è accentuo u davant en consonant.

la cua, la scua, igl cul, custar, la cuschigna

 

qu ins screiva, sch'igl u digl diftong ua, ue, ui, uo n'è betg accentuo e per part er betg pronunztgia. 

la qualitad, igl quadrat, igl quantum, la queida, igl quiz, antiquo, quotidian

 

Pleds da madem tschep mantignan igl qu per la scripziun, er sch'igl u na vign magari mianc pronunztgia:

• quadrat (igl quader, quatter, quart, igl quadrign, igl quartet, quittordesch)

• qualitad (la qualificaziun, igl qual)

• quantum (quant, las quantas, varsaquants, la quantitad)

• questiun (questiunar, igl questiunari)

• quintal (igl quintign, quindesch, igl quintet, la quinta)

• quittanza (quittar, quit, quiet, quietar)

 

Cun ch ins screiva igls ulteriours pleds, noua tg'igl u na vign generalmaintg betg pronunztgia.

chel, chegl, chest, igl chint, chintar, igl chito, igl chino