Igl segn da reflexiun

Igl segn da reflexiun '–' ins dovra tranter oter ...

• per inditgier ena pôssa u en patratg tgi vign alloura cumpletto.

Tge lainsa deir – siva tot chegl tgi è capito?

 

• per far resorteir pleds u construcziuns tg'ins savess er metter tranter commas u an parantesa. (Igl segn da reflexiun separa dantant pi ferm tg'igl comma e ramplazza la parantesa.)

Ainten chella tgesa – uscheia vignigl rachinto – davigl spierts.