Igl punct dobel

Igl punct dobel vign mess ...

• avant ena construcziun tg'introdutgescha en discurs direct. Igl discurs direct siva igl punct dobel ins antscheva adegna cun en bustab grond.

Flurin dei cun vousch resoluta: «El ò angulo la bursa!»

 

• avant enumeraziuns. L'enumeraziun siva igl punct dobel ins antscheva adegna cun en bustab pitschen, nun tg'igl amprem pled seia en nom.

Pi bod ins samnava tar nous quatter sorts grang: giotta, salegn, seiel ed avagna.

  

• avant conclusiuns ed explicaziuns.

La scolasta ò decidia: La clausura vign repeteida. 

Igl prancepi è cler: Els zaccan, anfignen tg'els on contanschia lour fegnameira.