La pronunztga

Definiziun

Ena gronda part digls bustabs vign pronunztgeida scu chegl tg'els vignan scretgs. Tschertas gruppas da bustabs scu p.ex. tgtsch, sch, gi/ge, gli/gle, ng e gn èn sungs spezials. An connex cun la pronunztga digls vocals (vocals averts e saros, lungs e curts) e da gruppas da vocals existan varietads regiunalas e localas aint igl lungatg discurria.

La pronunztga vign tractada surtot ainten l'amprema classa cun ageid dalla fibla.