Igls triftongs

Treis vocals l'egn siva l'oter (cun en agen sung e tgi totgan ansemen an ena silba) vignan numnos triftongs. Igls triftongs igls pi impurtants an surmiran èn:

iai (igl ambiaint, effiziaint), iei (sieir), iau (miau!), iou (igl avioul), uai (frequaint), uei (uei!)

 

Remartga:

Treis vocals l'egn siva l'oter tgi furman ples silbas n'èn betg en triftong, scu p.ex. eia (ameia).