Igls diftongs

Dus vocals l'egn siva l'oter (cun en agen sung e tgi totgan ansemen an ena silba) vignan numnos diftongs.

 

Igls ples diftongs surmirans on igl accent segl amprem vocal:

ai (igl daint), ei (igl risplei, igl meil), oi (la coissa), ui (fui!), au (igl bau), ou (l'oura), ie (igl iert)

 

Igls suandonts diftongs on igl accent segl sagond vocal: 

ia (spezial), ie (igl quozient), io (igl carfiol), iu (igl aviun), ua (la guardia, la qualitad), ue (igl guerrier), ui (igl biscuit), uo (quotidian)

 

Remartgas:

• Dus vocals l'egn siva l'oter tgi furman dus silbas n'èn betg en diftong (scu p.ex. ia u ea). 

• Ulteriours diftongs dad oters lungatgs ed idioms: eu (igl euro), iu (Pigniu)