Igl alfabet

Definiziun

Igl surmiran ò 26 segns/bustabs (incl. bustabs amprestos scu w ed y).

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Igls consonants

Igl surmiran ò 21 consonants.

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

 

Remartga:

Igl j (jota) vign considero scu mez vocal e mez consonant. Normalmaintg vign el tracto scu consonant.

Igls segns e sungs spezials

An surmiran dattigl enqualtgi segn e sung spezial. Els vignan scretgs cun ples bustabs (dus, treis u schizont quatter).

tg (la tgesa), tsch (igl tschot), sch (igl schaner, la schemgia), gl (la glista, la gleisch), gn (igl vegn), ng (la langa), gi (la giacca), ge (la geia), ghi (la ghitarra), ghe (igl gheis), ci (la citrona), ce (igl center), qu (quatter), chi (igl chic), che (la chemia)

 

Remartga:

Igls sungs tg e tsch vignan magari sbarattos. Igl tg vign pronunztgia cun la glianga davant damanevel digls daints e tunga prest scu igl c taliang an cento. Igl tsch perancunter vign pronunztgia cugl piz dalla glianga ve digl tschiel dalla bucca e tunga scu igl tsch tudestg an Deutschland.

las tgotschas, igl tschitschapolvra, la tschitga, la tgesa, igl catscheder, tschintgtschent