Igls pronoms persunals subjects

Igls pronoms persunals subjects inditgeschan la persunga u la tgossa tgi fò ensatge.

ia

Ia screiv en sms.

te

Te lavouras fitg spert.

el

El varda en film.

ella

Ella canta bagn.

i/igl

I neiva. Igl è freid.

nous

Nous giagn an vacanzas.

vous

Vous luvrez mengia bler.

els

Els maglian gugent.

ellas

Ellas organiseschan ena festa.

 

Remartgas:

• I dat ena furma impersunala digls pronoms persunals, numnada 'pronom neutral': i, igl (avant vocal). Chel pronom ramplazza magari er igl pronom persunal dall'amprema, dalla sagonda e terza persunga plural: 

I vagn gist fitto giantar.

I vez franc plascheir dalla surpresa.

Igl on detg tg'els seian davent.

 

• Igl pronom neutral i sa leia cugl pronom relativ tgi u la conjuncziun schi

Creist te tgi (= tgi i) neiva chise?

Vurdagn, schi (= schi i) vez tgapia chegl.

 

Adatg: 

Chegl na vala pero betg pigl pronom persunal 'ia'. 

El dei tg'ia (e betg: tgi) seia fugeida.