Igls numerals ordinals

Igls numerals ordinals inditgeschan ena posiziun u la successiun exacta.

 

Igls amprems quatter numerals ordinals on ena furma speziala:

1. amprem, amprema (er: 1a)

2. sagond, sagonda (er: 2a)

3. terz, terza (er: 3a)

4. quart, quarta (er: 4a)

 

Igls ulteriours numerals ordinals vignan furmos cugls numerals cardinals e la finiziun -avel/-avla, p.ex.:

5. tschintgavel, tschintgavla

6. seisavel, seisavla

7. setavel, setavla

20. vantgavel, vantgavla

39. trentanovavel, trentanovavla

100. tschentavel, tschentavla

200. dutschentavel, dutschentavla

1000. mellavel, mellavla

2000. dumellavel, dumellavla

 

Remartgas: 

• Igls numerals ordinals s'accordan an genus e numerus cugl nomen.

Ellas èn neidas tschintgavlas.

Igls numerals ordinals son neir scursanias, p.ex. 1. u 1a (amprema) /

1. (amprem), 11avel / 11avla