La construcziun cumponeida

Ena construcziun tgi consista da dus u ples proposiziuns ins nomna construcziun cumponeida.

Linard corra anturn la planta, peglia la balla e surrei.

Romana è turnada a tgesa, cura tg'igl ò antschet a plover.

 

Las proposiziuns d'ena construcziun cumponeida tgi son furmar en'atgna construcziun ins nomna proposiziuns principalas.

Chegl è veir, el vign er a kino.

Ia sung turnada a tgesa, cura tg'igl ò antschet a plover.

Ast via igl om tgi niva giu da veia?

 

Las proposiziuns tgi dependan dad en'otra proposiziun e na son betg star sulettas ins nomna proposiziuns subordinadas.

Ia vign a tgesa, perchegl tg'ia sung stancla.

El ò detg tg'el vigna dumang.

Ast via igl auto tg'el ò cumpro?

 

Ena construcziun tgi consista da dus u ples proposiziuns principalas ins nomna construcziun coordinada.

• Ia igl va dumando per cunsegl, ma el n'ò betg raspundia.

 Spetga e vegias pazienztga!

 

Ena construcziun tgi consista d'aglmanc ena proposiziun principala ed ena proposiziun subordinada vign numnada construcziun structurada.

 Ia vign a tgesa, perchegl tg'ia va anc da luvrar.

 La scolara, tgi veva ier anc fevra, è oz puspe sanga.