Igl subject

Igl subject inditgescha TGI u TGE (createira u tgossa) tgi fò ensatge. El stat ainten la madema persunga (ia, te, el/ella, nous, vous, els/ellas) ed aint igl madem numerus (singular, plural) scu la furma conjugada digl predicat.

Igl scolar screiva. 

Igl tgang urla.

L'ava boglia.