Igl attribut

Igl attribut accumpogna e determinescha pi exactamaintg las suandontas parts d'ena proposiziun: igl subject, igl object ed igl adverbial. Chellas parts son esser en nomen, en adjectiv, en pronom u ena construcziun antiera.

La sora viglia è maridada.

Ella ò cumpro en'oura dad ôr.

Mies frar dat a ballape.

Nous vagn survagnia igl resultat tgi nous vevan spitgia