Il punct

Il punct vain miss a la fin d'üna frasa declarativa, simpla u structureda (cumposta).

Eau d'he üna sour. Ella ho nom Flurina.

El es ieu culs skis, eir sch'el vaiva feivra.

 

Ün punct sto pel solit eir zieva tschertas abreviaziuns.

p.ex. (per exaimpel)

q.v.d. (que voul dir)

e.u.i. (ed uschè inavaunt)

 

Remarcha:

Zieva abreviaziuns d'imsüras u d'instituziuns nu sto però üngün punct.

cm, m, km, dl, l, CHF  (ma: fr. e rp.), m s.m. (meters sur mer)

LR, RTR, UdG

 

Ün punct vain miss zieva ils numers ordinels.

Nus tschantains illa 2. (seguonda) lingia.